HORBELEV DIAKONIUDVALG .  

Diakoniudvalget er sammensat af frivillige fra Horbelev og Falkerslev Menighedsråd. Samvirkende Menighedsplejer og Ældresagen.

Der afholdes møde ca 4 gange årligt. Møderne indkaldes af Horbelev menighedsråd.

Diakoniudvalgets opgaver er som forbindelseskæde til lokalsamfundet og forum for særlige initiativer at varetage, inspirere til eller koordinere nogle diakonale opgaver i lokalsamfundet. Opgaverne har karakter af social omsorg og praktiske hjælpeopgaver, ofte i forbindelse med dannelse af samtalenetværk, og andre initiativer der bygger på fælles oplevelser og indbyrdes kontakt.   Diakoniudvalget drøfter sin sammensætning hvert 4. år i forbindelse med valg til MHR’ne og sørger efter behov for nye medlemmer og suppleanter ved aftale med de pågældende og dem de repræsenterer og – hvor det drejer sig om andre interesserede frivillige ved aftale alene med de pågældende.  

Diakoniudvalget formidler til

Telefonvifte

Vågekonetjensten - Besøgsvenner

Hyggedage for familienetværket v/ Samvirkendemenighedsplejer

       

 

 

 


Medlemmer af Diakoniudvalget.

Fra Horbelev  Menighedsråd:
Anne-Grethe Andersen, 20448691, Horbelev.
og Evelin Møller 60246490

 

Falkerslev Menighedsråd: Anna Mortensen  51222941      

Fra Ældresagen:
 Jette Asting, Horbelev, 2650.7064.
          

 Fra Samvirkende Menighedsplejer : Mei Petersen 26890639

Besøgsven Hanne Christensen 21128191