Opgave
Det er menighedsrådets opgave at sikre optimale vilkår for forkyndelse og praktisering af evangeliet.
De følgende retningslinier skal være gennemgående træk i rådets og de ansattes arbejde.

1. Overordnede værdier
Vi ønsker
1.1. At støtte en rummelig kirke, hvor man føler sig velkommen, og at give plads til forskellige opfattelser inden for rammerne af en grundlæggende kristen holdning.
1.2. At medlemmerne mærker, at de er værdifulde for kirken, og medvirker til at vi i gensidighed styrker et levende kirkeliv.
1.3. På alle niveauer at have en fremadrettet styring og udvikling og et hensynsfuldt samarbejde, der fremmer engagement og initiativ, og at sætte handling bag ord.

2. Retningslinier – holdninger
Menighedsrådet vil
2.1. Virke for større kendskab til og forståelse for den evangelisk lutherske tro.
2.2. Vise vilje til at forstå og acceptere forskellighed hos andre.
2.3. Vise respekt for og værne om medmenneskelighed.
2.4. Lægge vægt på at holdningerne præger omgangsform, samarbejde og kommunikation og tilrettelæggelse af kirkelige, sociale og kulturelle aktiviteter.

3. Retningslinier – arbejdsform
Menighedsrådet vil
3.1. Arbejde for tidssvarende opgaveløsninger og metoder ud fra en afvejning af tradition og fornyelse, f. eks. ved at fastsætte uddybende mål der løbende justeres.
3.2. Træffe demokratiske afgørelser i gensidig forbindelse med lokalsamfundet og samarbejde med menigheden om gudstjenester og andre aktiviteter og med andre sogne- og kirkelige myndigheder.
3.3. Gennemføre klare beslutninger og beslutningsprocesser og følge praktiske fremgangsmåder uden principrytteri.
3.5. Sørge for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, baseret på gensidig motivation og videreudvikling af organisation, ledelse og personale.
3.6. Stå for imødekommende betjening.

4. Retningslinier - fysiske rammer
Menighedsrådet vil
4.1. Arbejde for at bygninger, inventar, kirkegård og præstegårdens udenomsarealer vedligeholdes og renholdes i en rimelig og forsvarlig stand.
4.2. I gensidigt samarbejde med de ansatte sørge for at der er overensstemmelse mellem den aftalte stand og de nødvendige arbejdsredskaber og arbejdstimer.
4.3. Sørge for forsvarlige mandskabsfaciliteter
4.4. Have ajourførende orientering på opslagstavle og hjemmeside m.v. af menigheden.

Vedtaget af Horbelev menighedsråd den 23. april 2008