I. Hvad er det?

Aktivitets- og kommunikationsudvalget, i daglig tale "Aktivitetsudvalget", er et udvalg, som menighedsrådet sammensætter af menighedsrådsmedlemmer og eventuelle andre egnede og interesserede.

Aktivitetsudvalget sørger for at foreslå og tilrettelægge foredrag, udflugter og andre arrangementer med offentlig adgang, som aftales med menighedsrådet. Forslagene koordineres med de arrangementer, som præsten og menighedsrådet selv står for.

Udvalget tager sig også af de arrangementer, der indgår i sognesamarbejdet på Nordfalster, hvor der i øjeblikket er aftale mellem Stubbekøbing, Maglebrænde, Åstrup,Horreby, Karleby, Sdr Alslev, Falkerslev og Horbelev menighedsråd om opgaver af fælles interesse. Det har hidtil været offentlige foredrag en eller to gange om året.

II. Nogle eksempler på arrangementer i de senere år på initiativ af udvalget, rådet eller præsten.

1. Horbelev

"Med Vorherre i biografen", filmklip med foredrag af højskoleforstander Erling Christiansen om troens betydning i mange forskellige film, endda også Olsen Banden. Konfirmandstuen. Godt besøgt.
"Folkekirken, død eller levende", samtaledag om sognets og sognekirkens fremtid arrangeret sammen med Falkerslev menighedsråd som led i et landsdækkende initiativ fra Kirkeligt Samfund. Konfirmandstuen. Nogenlunde deltagelse.
"Julejazz", i mange år er der 3. juledag afholdt en velbesøgt jazzkoncert i Horbelev kirke. Sidste år begyndte vi at tage entré for bedre at få økonomien til at hænge sammen.
"Den indre Knagsted", foredrag med oplæsning af forfatteren Bo Nygaard Larsen arrangeret sammen med HAT i anledning af opførelsen af Gustav Wieds stykke "Livsens Ondskab". God tilslutning.

Med Mette Marie Trankjær som initiativtager er der i Horbelev konfirmandstuen afholdt meditative bibellæsninger og en retrætedag.
Der var i længere tid bibelgennemgang med den kommende søndags tekst som emne og inspiration fra en kommentar til tekster forfattet af et medlem af menigheden.
Der har et par år været afholdt skovgudstjeneste i Halskov Vænge med spillemandsmusik og senere sang og folkedans. Det er et samarbejdsprojekt med foreninger i Horbelev. Der har fx været stande og andre aktiviteter tilrettelagt af spejderne, HAT, en skovfoged, og gospel ved en musiklærer fra friskolen.

2. Samarbejdsarrangementer

Dialogmøde om islam og kristendom mellem biskop Steen Skovsgaard og den tidligere iraner og muslim, nu kristne præst Massoud Fouroozandeh. Centeret i Falkerslev. Overvældende tilslutning.
"Hvad skal vi med Bibelen", foredrag af generalsekretær for Det danske Bibelselskab Tine Lindhardt. God deltagelse. Centeret i Falkerslev.
"Angst og mod hos patienten og lægen", foredrag af daværende formand for Etisk Råd, overlæge Ole Hartling. God deltagelse. Åstrup forsamlingshus.

III. Hvem er med?
Medlemmer af menighedsrådet Anne-Grethe Andersen, Gitte Koch, Mette Marie Trankjær.

Ajourført sept. 2016