Menighedsrådsmøder i Horbelev 

26. februar

26. marts

Der er ikke planlagt møde i april

21. maj

Alle møder afholdes kl. 17.30 i konfirmandstuen i Horbelev Præstegård