Næste menighedsrådsmøde i Falkerslev:

Tirsdag 20. marts kl.18.30 i konfirmandstuen i Horbelev Præstegård